Job van de Peppel

 

 • Periode:
 • Archiefinstelling:
 • Locatie:
 • Soorten:
 • Bron:

 

 • Inleiding

 

 • Archiefbeschrijving

 

 • Ornithologische betekenis

 

 • Downloads

 

 • Links

 

 • Over de archiefvormer

uit: K.H. Voous, In de ban van vogels, Uitgeverij Scheffers, 1995. [2.II.1990]

Van de PEPPEL, Job, 13 april 1892 - 18 october 1968, botanisch en zoölogisch technisch assistent en amanuensis, preparateur en vogelfotograaf. Job van de Peppel was geboren en getogen in Wageningen. Hij werd opgeleid tot bouwkundig tekenaar, maar werkte al vroeg bij de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen, eerst bij het aardappelonderzoek, later bij de bestrijding van plagen, zoals die van mussen in de Wieringermeer en Roeken en Bisamratten in het gehele land. Hij was buitengewoon handig en vindingrijk bij het timmeren, smeden, jagen, vangen, prepareren en een grote verscheidenheid van fijn laboratorium-handwerk. Grote en kleine door hem gemaakte diorama's van vogels en zoogdieren zijn tentoongesteld geweest in Engeland (Brits Museum, Londen) en thans nog bijvoorbeeld in het Jachtmuseum, Kasteel Doorwerth.
In ornithologische kringen is Van de Peppel bekend als vogelfotograaf van het eerste uur. Hij maakte met zijn grote houten camera-kasten met harmonica-balg en grote glazen foto-platen voor die tijd opvallend mooie foto's van roofvogels op de nesten vanuit in boomtoppen gebouwde schuilhutten zonder de vogels te verstoren. Bekend zijn zijn foto's van Haviken, Buizerds en Zwarte Spechten op de Veluwe en van Purperreigers in het land van Vollenhoven (Levende Natuur 39 (1935): 369) op de nesten en van Ruigpootbuizerds en Edelherten in het vrije veld. Veel van zijn foto's zijn als illustraties gebruikt in verschillende boeken van de Veluwse schrijver A.B. Wigman en in andere werken, soms samen met J.P. Strijbos en in de Atlas van de Europese Vogels (Voous 1960). Zelf schreef en illustreerde hij ook een eigen boek, Met camera en kijker (1939). Van de Peppel introduceerde het gebruik van de electronen-flits in de Nederlandse vogelfotografie.
Zowel vóór als na zijn pensionering in 1957 heeft hij samengewerkt met het destijds zo genoemde Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek in de Natuur (RIVON), met name met dr. A. van Wijngaarden bij het onderzoek van Nederlandse zoogdieren, met name bij de landelijke inventarisaties van onder meer de Das en de Otter, gepubliceerd in interne verslagen en uiteindelijk in Lutra (Van Wijngaarden & Van de Peppel 1964, 1970).
Van de Peppel was een man van groot natuurlijk gezag, soms nors, altijd behulpzaam en een leider in tijden van nood, zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij fokte onder meer Rhode Island kippen en was op dit gebied tentoonstellingskeurmeester. Biografie. Strijbos (1968, 1976: 131-132).