Werkgroep Ornithologisch Erfgoed

Deze werkgroep (WOE) is een onderdeel van de Avifaunistische Kring Nederland (AKN). De AKN is een sectie van de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU).