Werkgroep Ornithologisch Erfgoed

Deze website is in opbouw.

Werkgroep Ornithologisch Erfgoed

Deze werkgroep (WOE) is een onderdeel van de Avifaunistische Kring Nederland (AKN). De AKN is een sectie van de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU).