Digitalisatie dagboeken Bernard van Dooren

 

Op 25 augustus 2020 zijn de dagboeken en de legselcollectie van Bernard van Dooren door zijn zoon Jan overgedragen aan Naturalis Biodiversity Center.

Het doel van dit project is het digitaliseren van deze dagboeken met gegevens van 5.100 legsels, voornamelijk uit de Kempen.

Doel van de digitalisering is om de toegankelijkheid van de legseldata te vergroten.

Uitgangspunt is om zo veel mogelijk gegevens uit de dagboeken en de collectie samen te brengen in een Excel-bestand en dat te transformeren naar de database van GBIF (Global Biodiversity Information Facility) van Naturalis BC.

In de Master leggen we per legsel de volgende informatie vast:
De door Bernard van Dooren gegeven legsel-identificatie (vaak een nummer, soms complexer).
De soort broedvogel (bij de Koekoek wordt ook de waardvogel vastgelegd);
De vindplaats (land of staat/ provincie/ gemeente/ gebiedsnaam) en een mogelijke selectie op Kempen, overig Nederland, en buitenland.
Als de vindplaats in Nederland is, dan indien mogelijk atlasblok en km-hok (cf de Sovon-atlas uit 2007).
Landschapstype 32 (cf Sovon: veen, heide) en 33 (cf Sovon: moeras) omdat die landschapstypen sterk geleden hebben onder verdroging en ontginning. Bovendien zijn deze landschapstypen doorgaans betrouwbaar ingevuld in de dagboeken.
Datum waarop de legselgegevens betrekking hebben.
Legselgrootte op die datum. (Totaal van jongen en eieren, incl schiereieren).
Aantal eieren.
Voltallig legsel (1 indien “ja”, als dat uit de dagboeken blijkt, en het legsel alleen eieren bevat en (nog) geen jongen.
Aantal licht bebroede eieren, voor zover dat uit de dagboeken blijkt.
Aantal zwaar bebroede eieren, voor zover dat uit de dagboeken blijkt.
Of het legsel op de betreffende of een latere datum verstoord of verlaten is aangetroffen.
Als er jongen op de betreffende datum of op een latere datum geringd zijn, dan is het aantal geringde jongen vermeld.
NB: Als er 1 of meer jongen geringd zijn, dan is in het werkblad “ringer en ringnummers” meer informatie te vinden.
Nesthoogte (in cm).
Legsel in nestkast ( 1 indien “ja”) of in een andere door mensen gemaakte plek ( 2 indien “ja”).
Extra informatie-kolom over het legsel.
NB: Gegevens uit de dagboeken over de vegetatie en het terreintype in de directe omgeving van het nest, staan ingevuld in het werkblad “Vegetatie”.
Extra informatiekolom over de eieren.
Extra informatiekolom over andere bijzonderheden die ecologisch van waarde zijn.
De vinder(s) van het legsel.NB:

In het werkblad “Personennetwerk van Bernard van Dooren” zijn alle van belang zijnde personen benoemd/beschreven en van een code voorzien; die code is ingevuld.
In digitale vorm is dit een referentiebestand voor de Kempense avifauna uit de '30-'60er jaren van de vorige eeuw.
Het werk wordt als NLBIF-project (Netherlands Biodiversity Information Facility, de Nederlandse tak van GBIF) uitgevoerd door de AKN/WOE.

Frank de Miranda is projectcoördinator. Andere teamleden zijn Jan van Dooren, Tineke Laar en Arend van Dijk, ondersteund door Jeroen Creuwels van NLBIF.
Het project heeft een doorlooptijd van 20 maanden, tot 1 maart 2024.

Binnen die termijn heeft de WOE ook de verplichting om een (concept) publicatie, zo mogelijk voor Limosa te maken en zodoende de praktische waarde van de digitalisering uit te dragen.