Digitalisatie systeemkaarten waarnemingenarchief Sjoerd Braaksma

 

Sjoerd Braaksma heeft van 1939 tot 1999 zijn vogelwaarnemingen uit heel Nederland systematisch genoteerd in vele dagboeken.
Het meeste materiaal betreft de periode 1949-1967. Daarin gaat het om een 60-tal uniforme boekjes, merk Atlanta R2006-272, 16,5 x 10,5 cm, ca. 80 pagina’s.
Op de buitenzijde of eerste schutblad staan begin- en einddata, zo ook volgnummers. Verschillende boekjes kunnen dezelfde begindatum hebben.
Een flink deel van de dagboekdata is tussentijds en grotendeels door Sjoerd Braaksma zelf overgezet op systeemkaarten per soort.
Op de systeemkaarten werden zijn eigen waarnemingen aangevuld met waarnemingen van derden. Daardoor creëerde hij een bestand dat hij gebruikte in zijn werk bijvoorbeeld om advies te geven over aankoop van terreinen.

De wens bestaat deze gegevens in een database op te nemen en toegankelijk te maken voor derden.
Eind april 2016 dook bij Sovon een Excel-file op met 17 880 records van deze systeemkaarten. Deze file is door Arend van Dijk kritisch bekeken en hij oordeelde dat op basis van de originele systeemkaarten van Sjoerd Braaksma controlewerk nodig was en dat ontbrekende belangrijke rubrieken nog ingevuld moesten worden (zie voorbeeld van ingevulde en nog in te vullen soorten in de Excel-file). Het Excel-bestand is geschikt gemaakt voor invoer van ontbrekende rubrieken. Wim Ruitenbeek (Beuningen) is in mei 2016 gestart met het per record controleren van het ingevoerde en invullen van ontbrekende rubrieken in. Arend van Dijk liep de correcties en aanvullingen door en verving de records in het basis-Excelbestand. Tot eind 2019 heeft Wim Ruitenbeek de vogelsoorten Appelvink tot en met Grote Gele Kwikstaart (alfabetische volgorde) behandeld en is er toen mee gestopt. Vijftig van de totaal 160 vogelsoorten en 5684 van de tot 18368 uitgegroeide records zijn behandeld. Dat is ca. 31%.
Controleren en aanvullen is tijdrovend, mede door de dichtbeschreven systeemkaarten, en enige kennis van topografie en ornithologie zijn daarbij belangrijk.

In 2020-2022 is niet aan bestand gewerkt. Er zijn enkele mislukte pogingen gedaan een nieuwe vrijwilliger te vinden.

Indien U dit een interessante klus vindt dan houdt de Werkgroep Ornithologisch Erfgoed  zich aanbevolen; zie CONTACT. Een voorbeeld van wat dat werk inhoudt staat HIER.