Op de Dropbox van de Werkgroep Ornithologisch Erfgoed is een folder geplaatst met daarin PDF-digitalisaties van

- de Jaarverslagen van het Vogeltrekstation (1931 - 1975),
- de eerste aflevering van het blad "De-Trekvogel-jrg1-nr1-1934" en
- de "Algemene instructie voor de trekwaarneming"-Vogeltrekstation-Texel-1937.

Zie

Deze publicaties komen via Arie Spaans uit de nalatenschap van Kees Swennen en zullen worden overgedragen aan het Stadsarchief Amsterdam.
Deze jaarverslagen bevatten veel interessant materiaal dat in latere artikelen is gepubliceerd, onder andere:
- Luuk Tinbergen (vogeltrek, Veluwe-studie),
- Klomp (Kieviten),
- Perdeck (verplaatsingsproeven Spreeuwen, studie aan Grote en Kleine Jagers).
De eerdere jaarverslagen bevatten bovendien nog veel tekeningetjes gemaakt door Luuk Tinbergen.