Diacollectie Karel Voous

 

In de winter 2015-16 heeft de WOE de diacollectie van Karel Voous verworven en ondergebracht bij Vogelbescherming Nederland.

Paul Keuning en Ed Veling hebben in een aantal sessies op Vogelbescherming Nederland 8 bananendozen en 4 kabinetten (met elk 5 laden) vol met de nagelaten dia’s van Karel Voous globaal beschreven. Alle dozen, sledes, doosjes, enveloppen zijn door ons genummerd: het nummer van de bananendoos of kabinet met romeinse cijfers gevolgd door een oplopend cijfer. Zo kunnen wij materiaal redelijk gemakkelijk terugvinden. Wij hebben een Excel-file opgesteld met een beschrijving van ons werk. Hierdoor kunnen wij ook zoeken naar nummers, plaatsen, personen of vogelnamen.

Gelukkig werd er nog een vrij uitgebreide, maar niet volledige documentatie aangetroffen. De documentatie is in de eerste jaren zeer uitgebreid: van elke dia wordt beschreven wat er op staat. Het lijkt erop dat de dia’s werden genummerd met 4 cijfers; de eerste twee voor het nummer van de slede, de tweede twee voor het dianummer binnen de slede. De laatste twee cijfers worden namelijk nooit hoger dan 50.
Er is zeer uitgebreide documentatie aanwezig per dia vanaf 19 juni 1957 (al met nummer 801) tot en met 8 februari 1963. Daarna zijn er nog wel periodes van documentatie per dia, maar het merendeel van de documentatie is niet meer dan een globale beschrijving van het filmrolletje.

Er een overzicht van personenfoto’s, globaal vanaf 1958, 2 foliovellen met ornithologie gerelateerde personen, 3 foliovellen met familieleden, overigens werden deze dia’s niet of nauwelijks aangetroffen.

Een groot aantal dia's is door de WOE gedigitaliseerd en ondergebracht op het Openbare gedeelte van Dropbox van de WOE, met vermelding van de ons bekende metadata, zie

Er is een opsplitsing gemaakt naar de volgende folders:

- Lapland-1960
- Malaysia-1981
- Personen

  met de volgende subfolders

  --- Afscheid medewerkers 1981
  --- Boek-Antillen-1983
  --- Falsterbo-1965
  --- Internationaal Ornithologisch Congres-1970
  --- Joegoslavië-1969
  --- Pyreneeën-1971
  --- Schiermonnikoog-1966-74
  --- Vlieland-1973

  --- Waldeck-18mei1985

  --- Zuid-Frankrijk-1958

- Sumatra-1981

- Suriname-1961
- Varia
- Vogels
  met de volgende subfolder
  --- Balgen
- Wegener

Gerda van Baars-Klinkenberg (oud-secretaresse Karel Voous) was behulpzaam bij het op naam brengen van de studenten en medewerkers die deelnamen aan de Vogelwerkkampen op Schiermonnikoog (1966 – 1968, 1971-1974). Ook Tineke Prins (oud-secretaresse Karel Voous), Ko de Korte en Gerard Boere hebben daarbij geholpen.

De WOE brengt de totale collectie dia's terug tot een acceptabele omvang. De volgende dia's worden verwijderd:
- Familiedia's (in overleg met de nabestaanden).
- Dia’s zonder enig aanknopingspunt.
- Gekochte dia’s van toeristische interessante objecten, gebouwen, landschappen.
- Bijna alle dia’s die gemaakt werden in dierentuinen.
- Dia’s gemaakt tijdens reizen naar het buitenland, stadsgezichten, landschapsopnamen zonder documentatie e.d. Wel worden de dia’s behouden van personen die Karel Voous aldaar bezocht.