Archief Vogelwerkgroep Amsterdam

 

 • Periode: 1901-2014
 • Archiefinstelling: Stadsarchief Amsterdam
 • Locatie: Amsterdam en omstreken
 • Provincie: Noord-Holland
 • Soorten: alle voorkomende vogelsoorten
 • Bron: Verenigingsarchief, zie beschrijving door J.J. Vlek 2014, Inventaris van het archief van de Vogelwerkgroep Amsterdam en rechtsvoorgangers, Stadsarchief Amsterdam, SAA 30733 onder Downloads.

 

 • Inleiding

Het archief van de Vogelwerkgroep Amsterdam is in de jaren 1959-1981 nauwgezet bijgehouden door de eerste secretaresse Mr. J.H.U. van Drooge, en vanaf 1990 door Ruud Vlek uitgebreid met veel ouder en nieuw natuurhistorisch materiaal, mede van andere Amsterdamse natuurorganisaties en personen actief in de regionale avifaunistiek in de 20e eeuw.

 

 • Archiefbeschrijving

Zie onder Downloads.

 

 • Ornithologische betekenis

Dit archief bevat zeer uitgebreide historische documentatie over het vogelleven in de regio Groot-Amsterdam, van personen en organisaties actief op dit gebied. Als curiosum staat onder Downloads een artikel van A.N. Swart hoe hij in het veld met een stemvork de toonhoogte van vogelgeluiden bepaalde.

 

 • Downloads
Inventaris VWGA, Inleiding
PDF – 38,4 KB 170 downloads
Index jrg 1-18, Mededelingenblad KNNV VWG Amsterdam, 1963-1980
PDF – 1,4 MB 169 downloads
Swart, Het vaststellen van de toonhoogte van vogelgeluiden met behulp van een stemvork, Mededelingenblad VWGA jrg. 6, nr. 3-4, 1968, p. 7-8
PDF – 2,6 MB 146 downloads
 • Links

 

 • Over de archiefvormers

In de inventaris-beschrijving van SAA 30733 worden de diverse archiefvormers benoemd: de Nederlandsche Natuurhistorische Vereniging Amsterdam en diens Werkgroep Vogels (1934-1951), de Vogelstudiegroep voor het Amsterdamse Bos (1959-1962), later de KNNV Vogelwerkgroep Amsterdam (1963-1986) en de Vogelwerkgroep Amsterdam. In de jaren 1990 is het zeer verspreid geraakte vogelwerkgroep-archief bijeenverzameld, in 2013-2014 systematisch omgepakt en beschreven, en eind december 2014 overgegaan in het Stadsarchief Amsterdam.