Ornithologisch Erfgoed (voormalige) Overzeese Gebiedsdelen (OEVOG)

 

In 2017 is door de AKN naast de WOE een projectgroep ingesteld voor de behandeling van bedreigd ornithologisch erfgoed uit onze (voormalige) overzeese gebiedsdelen. Dit is een kleine groep van specialisten die in de betreffende gebieden bekend zijn.

Begin 2019 zijn de eerste resultaten van deze projectgroep beschikbaar gekomen.