Lourens Touwen

 

 • Periode: 1910-1917
 • Archiefinstelling: Artis Bibliotheek, Universiteit van Amsterdam (via de Heimans en Thijsse Stichting)
 • Locatie: Dordrecht
 • Provincie: Zuid-Holland
 • Soorten: Raaf, Kuifleeuwerik, Steenuil
 • Bron: Dagboeken, excursieverslagen

 

 • Inleiding

In 2015 werd een aantal cahiers en schetsboekjes overhandigd aan Vogelbescherming Nederland door de heer Kanis afkomstig van de dochter van Lourens Touwen, mevrouw C. Haselhoff-Touwen. Dat archief belandde bij de Werkgroep Ornithologisch Erfgoed, dat een archiefbeschrijving maakte. In juni 2015 werd dit archief overgedragen aan de Heimans en Thijsse Stichting, Amsterdam.

 

 • Archiefbeschrijving

Het archief betreft een aantekenboekje, drie schriften met aantekeningen, excerpten en krantenknipsels en een mapje met kleine tekeningetjes, geschreven en getekend rond 1910-1917.

 

 • Ornithologische betekenis

Dit archief is een voorbeeld van de wijze waarop een jonge vogelaar vanaf zijn 15de jaar zijn waarnemingen opschreef in het begin van de 20ste eeuw (1910-1917). Lourens Touwen deed zijn waarnemingen in het begin vanuit Dordrecht, maar hij beschrijft ook (vakantie)uitstapjes naar Lekkerkerk, Brielle, Oostvoorne, Beekhuizer Bosch, Ede en een plantenexcursie naar de Galversche Heide, Valckeniersven en Mastbosch. Hij beschrijft de zang van de Kuifleeuwerik met behulp van een notenbalk.

Lourens Touwen  houdt in januari 1913 (op 18 jarige leeftijd) een lezing voor de Natuurhistorische Vereeniging over "De Levende Natuur".  De uitgeschreven lezing bevat een behandeling van tal van onderwerpen: vliegen van vogels (i.h.b. van de Groene Specht), spechtensmidse, “mimicry” (Kameleon, Steenuil, eigen waarneming jonge Haas), kennisoverdracht moederzoogdieren aan haar jongen. Hij breekt een lans daarin voor de bestudering van de natuur in het vrije veld in tegenstelling tot het “bestudeeren van de natuur in de studeercel van den denker en in de hortus van een universiteit”. Verder zijn er aanhalingen naar de boeken van William Long zoals “School of the Woods”, “Beasts of the Field” en vertalingen gepubliceerd in “De Levende Natuur” en opgenomen in de boeken van Eli Heimans “Met Kijker en Bus” en “Wandelen en Waarnemen”. Hij eindigt met een aansporing tot de beginnende waarnemer om niet ontmoedigd te worden als hij na een tocht thuiskomt zonder een enkel dier gezien te hebben: “hij geduldig en zonder gerucht en lettende op alle manieren, die de dieren te baat nemen, hen besluipen moet op plekjes waar zij zich gaarne vertoeven.”.

 

 • Downloads
Beschrijving Archief Touwen
PDF – 42,6 KB 189 downloads

   

  • Over de archiefvormer

  TOUWEN, Lourens, Zwolle, 22 augustus 1894 - Vries, 8 september 1944, was een Nederlandse predikant en verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog. Hij werd aangehouden nadat hij een andere verzetsstrijder had geprobeerd los te kopen en werd vervolgens geëxecuteerd.

  Touwen doorliep de Koninklijke Militaire Academie in Breda en werd marineofficier. Wegens een voetgebrek werd hij echter afgekeurd. Hij werd vervolgens leraar op een middelbare school en studeerde daarna theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij werd in januari 1934 bevestigd als predikant in de gereformeerde kerk in Makkum en Cornwerd. Zie verder onder Biografieën.

   

  • Biografieën