Gijs Middelman, omgeving Hondsbossche Zeewering, 8 augustus 2000

Gijs Middelman

 

  • Periode: 1941 - 2013
  • Archiefinstelling: Zeeuws Archief in Middelburg
  • Locatie: Nederland, Europa en daarbuiten. In het bijzonder Zeeland waarbij veel Zeeuws-Vlaanderen (1943 - 1987), heel Nederland en speciaal Waddeneilanden, Denekamp, Friesland (1941-1947) en terreinen rond Den Haag en De Beer
  • Soorten: gehele avifauna

 

  • Inleiding

De Werkgroep Ornithologisch Erfgoed ontving na Middelmans heengaan in 2013 diens omvangrijke ornithologisch archief en bibliotheek van mevr. Marijke van Duijn.

 

  • Archiefbeschrijving

Vogeldagboeken, natuur- en toeristische tijdschriften. Landschapsfoto’s van o.a. Het Groote Eiland in Zeeuws-Vlaanderen en excursiefoto’s van de CNV gemaakt op De Beer. Waardevol is Middelmans’ eigen ornithologische archief over Het Groote Eiland bij Hulst in Zeeuws-Vlaanderen over de periode 1942 t/m 1987, dus deels voor de afsluiting van de Braakman. Vervolgens een stencil met Zeeland- waarnemingen van o.a. Vleugel. Wilmink, Warren over de periode 1942 t/m 1948. Ook bevat het Middelman-archief waarnemingen van Lebret en correspondentie met Voous, Goes van Naters, Knupker en Rykel ten Kate.

 

  • Over de archiefvormer

uit: K.H Voous. In de ban van vogels. Uitgeverij Scheffers. 1995. [9.VII.1991]

MIDDELMAN, Gijsbertus. 22 augustus 1924 – 7 juli 2013. Literatuuronderzoeker, informatiespecialist en vogelwaarnemer. Gijs Middelman werd geboren in Baarn. Hij werd door zijn biologieleraar aan de RHBS te Amersfoort, de bekende mycoloog A.F.M. Reijnders, gestimuleerd de natuur in te trekken. Vanaf 1939 woonde hij in Goes, waar hij lid werd van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) en samen met Dies A. Vleugel, Hans Warren en Fred Wilmink onder meer naar vogels keek. Hij verkreeg het diploma MO-economie (Staatsexamen, 1957) en werkte vanaf 1947 bij Shell- Internationale Petroleum Maatschappij in Den Haag., laatstelijk als informatiespecialist, hoofd van de afdeling chemisch, economisch en algemeen literatuuronderzoek. Hij was actief in verschillende verenigingen waaronder de ANWB (1944-1948, natuurgids, gestimuleerd door Kees Hana) en de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), waarvoor hij natuurreizen organiseerde, hetgeen hij, na zijn pensionering in 1984, in 1985 hervatte. Hij was lid van de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) en de Club van Nederlandse Vogelkundigen en nam deel aan de overwegend Haagse groep van J. Kist, A.M. van der Oord, M.J. Tekke, K. Waldeck en anderen, eerder ook met S. de Waard en later met H.M. de Monchy. Voorts werkte hij mee aan inventarisaties en tellingen in Sovon-verband. Middelman maakte talrijke verre vogelreizen, onder meer naar Zweden, IJsland, Corsica, Sardinië, Turkije, Kenia en Siberië. Die laatste bestemming, in 1991, leidde naar het eiland, Sachalin, Ussurië en rond het Baikalmeer.

Middelman publiceerde grotendeels in tijdschriften als Amoeba, Natura, In Weer en Wind en De Levende Natuur onder meer over de vogels van Zeeuws-Vlaanderen (1949), de Steltkluten-invasie in 1949 (Middelman & Vleugel 1950), de vogels van Corsica (S. Braaksma & Middelman, Alauda 28: 274-281), Sardinië (1964) en over een mogelijke bastaard Kolgans x Brandgans op 9 februari 1964 in Friesland. (C.W. Ente, Middelman & De Monchy 1964). Bovendien schreef hij talrijke toeristische artikelen over de natuur.