Piet Ploeger, oktober 1973

 

Piet Ploeger

 

  • Periode: 1932-1971
  • Archiefinstelling: De verzameling notitieboekjes zijn nu nog in bezit van de WOE
  • Locatie: Omgeving Amsterdam, de Vecht, 't Gooi, Flevoland
  • Soorten: Gierzwaluw, Bijeneter, vogels van het Gooi, Flevoland
  • Bron: Notitieboekjes

 

  • Inleiding

Via de dochter van Piet Ploeger, mevr. L. Beltman-Ploeger, heeft de WOE op 18 februari 2023 een verzameling van 23 notitieboekjes verkregen. Zie onder Downloads voor een beschrijving.

 

  • Archiefbeschrijving

De notitieboekjes van Piet Ploeger beschrijven zijn waarnemingen van vogels in de (zuidelijke) omgeving van Amsterdam. Hij woonde een tijd te Loenen aan de Vecht, en later in het Gooi. Niet enkel waarnemingen en gedrag van vogels worden beschreven maar ook geologische aantekeningen staan daarin vermeld, zelfs tezamen met aantekeningen over zijn leerlingen.

 

  • Ornithologische betekenis

Ploeger was, met zijn dochter, betrokken bij een broedgeval van de Bijeneter op Terschelling in 1965. Ploeger had ook een grote belangstelling voor Gierzwaluwen. Zijn waarnemingen van vogels geven een goed beeld van de vogelwereld ten zuidoosten van Amsterdam en de Vechtstreek. Wetenschappelijk is Ploeger bekend geworden door zijn proefschrift over de plekken waar de arctische ganzen en eenden de laatste ijstijd overleefd hebben (Ardea jrg. 56, nr. 1-2, 1968). Zie onder Downloads.

 

  • Downloads

 

Beschrijving Archief Ploeger
Tekstbestand – 5,5 KB 12 downloads
Ploeger, Geographical differentiation in actic anatidae as a result of isolation during the last glacial, Ardea jrg. 56, p. 1-161, 1968
PDF – 6,4 MB 9 downloads
Voous, In Memoriam Pieter Lambertus Ploeger (1916-1977), Limosa jrg. 53, p. 106-107, 1980
PDF – 133,5 KB 14 downloads
Jongmans, In Memoriam Dr. P.L. Ploeger, K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift jrg. XI, p. 153-154, 1977
PDF – 252,2 KB 13 downloads
  • Over de archiefvormer

uit: K.H. Voous, In de ban van vogels, Uitgeverij Scheffers, 1995. [10.VI.1988]

PLOEGER, Pieter Lambertus, 11 januari 1916 - 10 mei 1977, onderwijzer, leraar, zoögeograaf, lector fysische geografie. Piet Ploeger werd in Amsterdam geboren en behaalde daar in de moeilijke crisisjaren van 1934 zijn onderwijzersacte. Nadien werd hij "kwekeling met acte", onderwijzer en leraar aan lagere scholen (te beginnen in Loenen aan de Vecht), MULO-scholen, HBS en Lyceum. In 1950 verkreeg hij de MO-acte en in 1959 het doctoraal diploma aardrijkskunde aan de Universiteit van Amsterdam (GU). In 1968 promoveerde hij aan dezelfde universiteit op het proefschrift Geographical differentiation in arctic Anatidae as a result of isolation during the Last Glacial, waarbij prof. dr. K.H. Voous als gast-promotor optrad. Het proefschrift is in binnen- en buitenland als een model van zoögeografisch werk beoordeeld. In 1968 werd Ploeger lid, later voorzitter (1970-1975) van de redactiecommissie van het Geografisch Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. Hij werd voorts lid van talrijke andere commissies en werkgroepen.
Na een jaar werkzaam te zijn geweest aan het Geografisch en Planologisch Instituut van de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam (1970-1971), werd Ploeger op 1 december 1971 benoemd tot lector in de algemene en propedeutische fysische geografie en fysische landschapsgeografie aan de Universiteit van Amsterdam. Een slepende ziekte, die zich in 1975 openbaarde en hem lichamelijk en geestelijk verlamde, bracht het einde in zijn 62ste levensjaar.
Piet Ploeger was behalve een geboren leraar en studentenbegeleider bovenal een veldornitholoog, plantenkenner, natuurgenieter, toegewijd begeleider van vogeltellingen door de Vogelwerkgroep Het Gooi e.o. in en om Zuidelijk Flevoland en een bewonderaar van Terschelling, waar hij in 1965 twee nesten van de Bijeneter vond en gegevens over het voedsel van die vogels verzamelde. Veel van zijn vogelvrienden, waaronder H. Fischer en zijn promotor K.H. Voous, waren evenals hijzelf oud-NJN-er (Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie). De meeste van zijn talrijke vogelwaarnemingen zijn niet door hemzelf gepubliceerd, maar zijn opgenomen in de jaarrubrieken van de Nederlandse ornithologie in Ardea en Limosa.


Publicaties

18 titels (1951-1975; Informatieblad Subfaculteit Fysische Geografie en Bodemkunde, Universiteit van Amsterdam, juni 1977).

Biografie

Jongmans D.G. 1977, In memoriam dr. P.L. Ploeger, K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift 11: 153-154.
Voous K.H. 1980, In Memoriam Pieter Lambertus Ploeger, Limosa 53: 106-107.