NOV - CNV - NOU

 

 • Periode: 1901-2012
 • Archiefinstelling: Stadsarchief Amsterdam, SAA 1282
 • Locatie: Heel Nederland
 • Bron: Correspondentie, verenigingspapieren, notulen

 

 • Inleiding

In 1901 werd de Nederlandsche Ornithologische Vereeniging opgericht met als doel de beoefening van de ornithologie in de meest uitgebreide zin en de navorsing van de avifauna van Nederland en zijn koloniën in het bijzonder. Twee jaarlijkse ledenvergaderingen, waar lezingen, demonstraties en mededelingen centraal stonden, en excursies waren de belangrijkste activiteiten van de Vereniging gedurende de eerste jaren. De N.O.V. gaf vanaf 1904 de Verslagen en Mededeelingen (1904-1909, I-VI) en het Jaarboekje (1910-1911, VII-VIII) uit, en vanaf 1912 het tijdschrift Ardea. In 1911 splitste de eerste voorzitter mr. R. C. E. G. J. baron Snouckaert van Schauburg zich af en richtte de Club van Nederlandsche Vogelkundigen op omdat hij het standpunt binnen de N.O.V. met betrekking tot vogelbescherming te rigide vond. De C.N.V. gaf het Jaarbericht der Club van Nederlandsche Vogelkundigen (1911-1928, 1-17) uit, gevolgd door het tijdschrift Orgaan der Club van Nederlandsche Vogelkundigen (1928-1936, 1-9). Dat tijdschrift werd in 1937 Limosa genoemd. Pas in 1956 kwamen de twee verenigingen weer tot elkaar in de Nederlandse Ornithologische Unie. De beide tijdschriften bleven bestaan: Ardea als Engelstalig wetenschappelijke tijdschrift, Limosa Nederlandstalig, gericht op Nederlandse vogelsoorten. Sinds 1982 wordt Limosa mede uitgegeven door de NOU en Sovon Vogelonderzoek Nederland. In 2012 werd de Club van Nederlandse Vogelkundigen opgeheven, maar er vond een doorstart plaats als Avifaunistische Kring Nederland (AKN). Een van de doelstellingen van de AKN is het veilig stellen van het Nederlandse ornithologische erfgoed.

 

 • Archiefbeschrijving

Dit archief bestaat uit de bestuursstukken van de verenigingen N.O.V., C.N.V. en N.O.U. voor zover bewaard gebleven. De bestuursstukken van de C.N.V. 1947-2012 zijn door Peter Meijer en Ed Veling expliciet beschreven.

 

 • Ornithologische betekenis

Dit archief geeft een beeld van wat er allemaal op verenigingsniveau ter sprake komt gedurende ruim 100 jaar bestudering van de Nederlandse ornithologie.

 

 • Downloads
Beschrijving NOU Archief Stadsarchief Amsterdam, toegangsnummer 1282
PDF – 94,8 KB 171 downloads
Pelzers, Beschrijving archief NOU, Limosa jrg. 68, nr. 3, 1995, p. 107-116
PDF – 573,6 KB 173 downloads
Brouwer, Historische gegevens over onze vroegere ornithologen en over de avifauna van Nederland, Ardea jrg. 41, Jubileumnummer, 1953, p. 1-225
PDF – 13,0 MB 182 downloads
 • Links

Toegang tot Stadsarchief Amsterdam

Link naar Bijlagen Limosa (1950 - 1956).

De gestencilde "Bijlagen bij Limosa" werden door de Club van Nederlandse Vogelkundigen (nog voor de fusie in 1956) verspreid ter verlaging van de drukkosten. Het zijn 22 files met een totale omvang van 32,4 MB, een serie beginnend met een Bijlage bij Limosa, jrg. 23, nr. 3, september 1950 tot een Bijlage bij Limosa, jrg. 29, nr. 4, 1956. Het zijn de verenigingsmededelingen, notulen van vergaderingen, boekbesprekingen en verder nog 4 ledenlijsten. In later jaren werden de teksten weer in het blad Limosa zelf opgenomen.

Deze Bijlagen werden aangetroffen in het archief van de Club van Nederlandse Vogelkundigen, verzameld door Peter Meijer en compleet gemaakt door bijdragen van Ruud Vlek.

In de file "Bijlagen Limosa 1950-1956.xls" staat een beschrijving van de inhoud van deze Bijlagen.

 • Over de archiefvormer

Zie onder Downloads en onder Publicaties.

 • Publicaties

Brouwer G.A. 1953, Historische gegevens over onze vroegere ornithologen en over de avifauna van Nederland, Ardea 41(Jubileumnummer):1-286.

Voous K.H. 1995, In de Ban van Vogels – Geschiedenis van de beoefening van de ornithologie in Nederland in de twintigste eeuw – Tevens Ornithologisch Biografisch Woordenboek, Uitgeverij Scheffers.

Pelzers E. 1995, Geschiedenis van de Nederlandse Ornithologische Unie en haar voorgangers, met een inventaris van de archieven, Limosa 68(3):107-116. [zie onder Downloads].

Saris F. 2007, Een eeuw vogels beschermen, KNNV Uitgeverij, Zeist.

Meijer P.C. 2011, Eeuwbericht van de Club van Nederlandse Vogelkundigen, Nederlandse Ornithologische Unie, Sectie Club der Nederlandse Vogelkundigen.