Lou van den Hombergh

 

 • Periode: 1960-1980
 • Archiefinstelling: Regionaal Historisch Centrum Limburg, afdeling particuliere archieven
 • Locatie: Midden-Limburg, Groote Peel (Noord-Brabant), Venlo
 • Provincie: Limburg
 • Soorten: Duinpieper, Grauwe Gors, Grauwe Kiekendief, Klapekster, Korhoen, Ortolaan
 • Bron: Zes dagboeken in ringband met waarnemingen over de jaren 1957 - 1980, geordend op maand, d.w.z. waarnemingen in jan.-feb. zijn verzameld in Band 1, in mrt.-april in Band 2, enz., en nov.-dec. in Band 6

 

 • Inleiding

Lou van den Hombergh (LvdH) heeft in mei 2019 zijn archief bij hem thuis in Godendorf (D) overgedragen aan de WOE.

 • Archiefbeschrijving

Het archief bestaat uit digitaal opgeslagen vogelwaarnemingen over de periode 1957 t/m 1980. Zie onder Downloads.

 • Ornithologische betekenis

Het archief heeft regionale referentiewaarde. De tientallen jaren nauwkeurig bijgehouden vogelaantekeningen geven een goed beeld van de Avifauna in Venlo en ruime omstreken gedurende de periode 1957 t/m 1980.

 • Downloads

De WOE heeft de volgende files samengesteld uit de dagboeken van LvdH. In deze files zijn waarnemingen geel gemarkeerd waarvoor midden Limburg in de waarnemingsperiode van belang was.

Dagboek van den Hombergh, 1957-1959
PDF – 312,6 KB 184 downloads
Dagboek van den Hombergh, 1960-1962
PDF – 561,5 KB 178 downloads
Dagboek van den Hombergh, 1963-1965
PDF – 377,9 KB 180 downloads
Dagboek van den Hombergh, 1966-1969
PDF – 273,7 KB 175 downloads
Dagboek van den Hombergh, 1970-1979
PDF – 461,9 KB 195 downloads
Vogelaars waar Lou van den Hombergh mee optrok
PDF – 120,2 KB 184 downloads

Fragment uit "Dagboek LvdH 63-65.pdf" over Korhoenders, 4 mei 1963 in de Groote Peel

 

 • Over de archiefvormer

Van den HOMBERGH, Lou, geboren in Venlo 25 december 1930, was in het dagelijks leven Ford-dealer en woonde van 1960 tot 1980 aan de Herungerberg 355 te Venlo; dat is aan de oostzijde van de stad, zo'n 200m van de Duitse grens. Aan de achterzijde werd de woning begrensd door een beboste helling 'De Berg'. Lou (spreek uit: Loe) raakte geïnteresseerd in de vele soorten vogels die rust en ruimte vonden in de heide- en bosrijke omgeving rond het huis. En ook het zweefvliegveld voorbij de Groote Heide prikkelde hem om te gaan 'vliegen als een vogel'. Van den Hombergh leerde zweefvliegen in een primitief zweeftoestel, dat bestond uit een vleugel met stuurvlakken, bij elkaar gehouden door wat latwerk.
Eind vijftiger jaren begon LvdH systematisch, soms in groepsverband, aantekeningen te maken van de vogels die hij op zijn tochten in en om Venlo zag.

Vogelaars waar LvdH mee samenwerkte waren onder anderen Paul Spreuwenberg, Frans Notermans, advocaat te Venlo, Huub de Bruyn en Herbert Hubatsch. Die laatste was een Duitse ex-oorlogsvlieger, die later een fervent natuurbeschermer werd in Noordrijn-Westfalen.
LvdH kon zich zelf ook moeilijk verenigen met het onrecht dat weerloze vogels werd aangedaan. Begin jaren zestig werden (roof-)vogels vaak op grote schaal bejaagd, vergiftigd en gevangen met lijmstokken. Lou werd controleur-Vogelwet, hij was vasthoudend wanneer het erop aankwam om illegale jacht en stroperij aan de kaak te stellen. In die functie kwam LvdH in contact met A.J. Binsbergen en H.J. De Reuver. Andere ornithologen, die in huize Hombergh over de vloer kwamen waren Jan P. Strijbos, Jan Kist, Kees Hana en zijn vrouw, Karel Waldeck, Huijbert Nicolaas Kluijver en Andri Jacobus Binsbergen. Sinds 1980 woont LvdH lange tijd in Luxemburg; de laatste jaren in Duitsland, net over de grens bij Echternach in het dorpje Godendorf.

De onderstaande gebieden bezocht LvdH regelmatig:
- Vliegveld, Groote Heide; blad 160, 52-57-14.
- Venkoelen, Velden, Zwart Water - Schandelosche Heide, Ossenberg; blad 159, 52-56-15.
- De Maalbeek, bij Belfeld; Reuver, rest. De Witte Stein; blad 159, 52-56-15.
- Venloër Heide (D); blad 160, 52-57-11.
- Krieckenbeck, Poelvenn (D) net over de grens, Venlo; blad 160, 58-18-11.
- Groote Peel, 'Ospelse Peel'; blad 158, 58-11-35.
- Castenray; blad 146, 52-35-21.
- Gennep, langs de Niers; blad 133, 46-34-45.
- Tienraijsche en Swolgender Heide; blad 146, 52-35-25 en 52-36-21.
- De Hamert, Ravenvennen, landgoed N van Arcen; blad 146, 52-26-24.

 

 • Publicaties

van den Hombergh L. 1961, De seizoenen in het vogeljaar rond Venlo, Jubileumnummer Natuurhistorisch Genootschap in Limburg.
van den Hombergh L. 1964, Eerste geslaagde broedgeval van Bijeneters in Nederland, het Vogeljaar 12(5):325-326.
van den Hombergh L. 1980, Houtduiventrek, een spectaculair schouwspel, het Vogeljaar 28(2):62-64.

Verder wordt in de jaren 1960 - 1967 de naam Van den Hombergh met regelmaat genoemd in het Vogeljaar in de rubriek Waarnemingen: onder andere bij de Visarend, de Temmincks Strandloper, de Kleine en de Bonte Strandloper en de Waterrietzanger.

Grauwe klauwier (25 juni 1960, Venkoelen), foto: Lou van den Homberg