DIA'S KAREL VOOUS

 

Na het overlijden van het echtpaar Voous is de diacollectie van Karel Voous terecht gekomen bij Gerard Boere. In de winter van 2015-2016 is deze collectie aan de WOE overgedragen en ondergebracht bij Vogelbescherming Nederland.
Twee leden van de WOE (Paul Keuning en Ed Veling) hebben alle dozen, sledes, doosjes, enveloppen in de 8 bananendozen en 4 kabinetten (met elk 5 laden) genummerd: het nummer van de bananendoos of kabinet met romeinse cijfers gevolgd door een oplopend cijfer voor de onderdelen.
In een aantal sessies zijn de dia's door hen globaal beschreven en vastgelegd in een Excel-file. Hierdoor kan er gezocht worden naar nummers, plaatsen, personen of vogelnamen.

De aanwezige documentatie van de dia's uit de eerste jaren 1957 - 1963 is zeer uitgebreid: van elke dia wordt op foliovellen beschreven wat er op staat.

Het lijkt erop dat de dia’s in het begin werden genummerd met 4 cijfers; de eerste twee voor het nummer van de slede, de tweede twee voor het dianummer binnen de slede. De laatste twee cijfers worden namelijk nooit hoger dan 50.

Vanaf 1966 worden de dia’s genummerd door het filmnummer gevolgd door een ”.” en dan het nummer van de dia binnen die film. In een blocnote staat een lijst met filmnummers van 1 (1966, Lapland) tot 304 (1984). Per film wordt er op een regel summier aangegeven wat er op deze film staat. Van de filmnummers 274 (1982)– 303 (1984) is geen documentatie aanwezig. Wij troffen ook nog filmnummers aan tot nummer 365 (14 juni 1990).
In dat blocnote wordt er vanaf 1957 tot 1966 ruimte gereserveerd voor documentatie, een vel per jaar met data en locaties. De feitelijke documentatie begint echter pas in juli 1958 in dat blocnote.

Kladbeschrijvingen per dia (globaal met grote hiaten) zijn aanwezig van deze eerste filmnummers (1 - 225), globaal op een vel per film.
Soms vindt er een nummering plaats per reis. Van sommige films is er wel een wat uitgebreidere kladdocumentatie per dia aanwezig.
Verder is er een groot cahier (Boek B) met documentatie van de dia’s gemaakt op Schiermonnikoog 1966, 1967 en een groot cahier (Boek C) met documentatie van dia’s van vakanties in Zwitserland (1973), Drenthe (1973), Huizen/Wengen (1973/74).
Boek A is niet aanwezig of heeft niet bestaan, hetgeen onwaarschijnlijk is.

Van een aantal grote vakantiereizen (o.a. Afrika) werd van elke dia documentatie gegeven op de kartonnen smalle vellen die in de betreffende diadoos pasten.

Van een aantal dia’s waarop geen extra informatie op de zijrand was geschreven kon met wat puzzelen toch een indicatie gevonden worden waar en wanneer de betreffende dia is gemaakt.
De allereerste dia’ stammen uit 1952 van het Caribische gebied, maar daarvan is geen schriftelijke documentatie en deze dia's zijn ook niet alle door Karel Voous gemaakt.

Karel Voous bewaarde dia’s soms per onderwerp zodat dia’s van een enkele film op allerlei plekken te voorschijn kunnen komen. Vrij veel dia's komen uit publicaties die kennelijk gebruikt werden voor zijn colleges.
Er zijn ook enige dia's aanwezig gemaakt door anderen.

Gerda van Baars-Klinkenberg (oud-secretaresse Karel Voous) was behulpzaam bij het op naam brengen van de studenten en medewerkers die deelnamen aan de Vogelwerkkampen op Schiermonnikoog (1966 – 1968, 1971-1974). Ook Tineke Prins (oud-secretaresse Karel Voous), Ko de Korte en Gerard Boere hebben daarbij geholpen.

Een groot aantal dia’s is door de WOE gedigitaliseerd. Op Dropbox Openbaar (Extra materiaal -> Dia's -> Voous) staan de in onze ogen ornithologische interessante dia’s.

De dia's worden gedeselecteerd gebaseerd op de volgende criteria:
- Landschapsopnamen tijdens familiebezoeken Canada, USA, wintervakanties Zwitserland, Oostenrijk, etc.
- Kennelijke familieopnames.
- Dia’s zonder enig aanknopingspunt.
- Gekochte dia’s van toeristische interessante objecten, gebouwen, landschappen.
- Dia’s die gemaakt werden in dierentuinen, behalve enige uitzonderingen.
- Dia’s gemaakt tijdens reizen naar o.a. Afrika. Wel worden de foto’s behouden van personen die Karel Voous aldaar bezocht.